Loading ...

واردات و صادرات

واردات و صادرات

 

در پيش گرفتن راه صادرات، تنها روش برای استفاده بهينه از امکانات و استعدادهای کشور و خروج از رکود اقتصادی است. صادرات از نظر علمی وعملی درهمه کشورها مستلزم توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصادی بين المللی است.هدف توسعه صادرات و روابط اقتصادی بين المللی کشورها، کمک گيری از اين روابط برای توسعه اقتصادی، تحصيل رشد اقتصادی مداوم، بالا بردن سطح زندگی و رفاه مردم در شرايط اشتغال نزديک به کامل و ثبات نسبی سطح قيمت ها و افزايش پول ملی است. توسعه پايدار صادرات يکی از مهترين اهداف ملی در عرصه اقتصادی است. محور اصلی توسعه آينده کشور متکی به رشد صادرات به ويژه افزايش سهم صادرات توليدی و خدمات می باشد. اين فرايند با توجه به روند جهانی شدن، مستلزم اقتصادی باز و برونگرا است. توسعه صادرات غير نفتی بايد بر پايه رشد مستمر صادرات محصولات توليدی و خدمات، تداوم يافته انجام پذيرد. شرکت پارسا ترخیص سپهر با هدف ايجاد اشتغال و ورود ارز به کشور و افزايش محصولات توليدی در امور صادرات اعم از بخشهای دولتی و خصوصی در زمينه های محصولات پتروشيمی، صنايع غذايی، فرش، صنايع دستی، مواد معدنی، آهن آلات، آثار هنری معاصرو مواد خشکبار آماده و غيره به كشورهاي تركيه ، عراق ، ارمنستان ، امارات متحده عربي انگلستان ، ایتالیا دارد وآماده همکاری و خدمتگذاری به شما عزيزان می باشد.